• 1 – تاییدیه از دفتر تجهیزات علمی و پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری توسط معاون پژوهشی وزارتخانه در سال 1373
  • 2 – دارنده لوح تقدیر از معاونت پژوهشی وزارت علوم به مناسبت شرکت سازنده و فعال در اولین نمایشگاه تجهیزات آموزشی و پژوهشی ساخت جمهوری اسلامی ایران سال 1373
  • 3 – عرضه کیت های تولیدی در فروشگاه نرم افزار مدرسه ( وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) از ابتدای سال 1373 تا کنون
  • 4 – کالای برگزیده و منتخب کارشناسان وزارت آموزش و پرورش جهت اهدا جایزه به دانش آموزان ممتاز به مناسبت روز دانش آموز سال 1375
  • 5 – عقد توافق نامه همکاری جهت ارائه کیت های تولیدی این مرکز در مدارس با شرکت سرگرمیهای علمی صنایع آموزشی ( وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) سال 1379
  • 6 – تایید کیت های تولیدی این مرکز توسط کارشناسان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و چهار بار شرکت در نمایشگاه یاد یار مهربان و سفارش حدود 500 مرکز آموزشی تهران جهت دریافت کیت های تولیدی از طریق نمایشگاه
  • 7 – همکاری مستمر با شرکت ها و ناشرین بخش خصوصی که در زمینه تولید و توزیع کتب و وسایل کمک آموزشی فعالیت دارند . از جمله انتشارات آموزش – انتشارات آوای باران – شرکت تجهیزات پزشکی ایران – شرکت بافرزندان ، فروشگاه شهرکتاب، فروشگاه گلدونه، فروشگاه دانشیار و …